Počet návštevníkov:

Flag Counter

Ako posilniť leteckú dopravu na Slovensku a v Európe?

Archív » rok 2015 » Ako posilniť leteckú dopravu na Slovensku a v Európe?

09.12.2015

Liberalizácia vnútorného leteckého trhu EÚ v 90-tych rokoch minulého storočia predstavovala dovtedy nevídanú zásadnú zmenu. V rámci EÚ sme odstránili všetky obchodné prekážky, čo umožnilo leteckým spoločnostiam ponúkať viac trás a častejšie spojenia za nižšiu cenu pre cestujúcich.

Komentár Maroša Šefčoviča a Violety Bulcovej

Zároveň to umožnilo vznik a rast nízkonákladových leteckých spoločností. V dôsledku toho každý týždeň cestujú lietadlom milióny Európanov a približne dva milióny pracovných miest v EÚ sú priamo spojené  s  odvetvím leteckej dopravy – to hospodárstvu EÚ prináša každý rok 110 miliárd EUR.

Slovensko je jednou z mála európskych krajín, ktoré nemajú vlajkového dopravcu a jeho hlavnému letisku v Bratislave intenzívne konkuruje letisko v neďalekej Viedni. Napriek tomu dve najviac vyťažené letiská na Slovensku zaznamenali minulý rok viac než 1,7 milióna cestujúcich. Absencia prekážok na vnútornom trhu leteckej dopravy skutočne umožňuje všetkým dopravcom EÚ lietať zo Slovenska a na Slovensko bez obmedzenia. Veľká írska nízkonákladová letecká spoločnosť dokonca otvorila na bratislavskom letisku základňu a letisko, ktoré využíva ako jedno zo svojich uzlových letísk. V celej oblasti sa tak vytvorili pracovné miesta a zintenzívnil sa cestovný ruch. Takýto úspech by nebolo možné dosiahnuť bez silného vnútorného trhu.

Bolo by však chybou považovať tieto veci za samozrejmosť. Očakáva sa, že objem leteckej dopravy v Európe v období rokov 2012 až 2035 vzrastie o 50 %, čo vytvára mnohé nové výzvy v oblasti kapacity, bezpečnosti a udržateľnosti. Európa čelí aj čoraz náročnejšej konkurencii. Keďže v niektorých regiónoch sveta sa cestovanie lietadlom stáva realitou pre milióny ľudí, ťažisko leteckého priemyslu sa presunulo z Európy na nové rozvíjajúce sa trhy.

Ak chceme, aby naši výrobcovia, letecké spoločnosti a ďalšie podniky naďalej prosperovali, musíme formovať a podporovať tento rozvoj a udržať náskok, ktorý Európa má. Odvetvie leteckej dopravy v EÚ musí držať krok s tempom rastu a zmien, ktorým je vystavený priemysel EÚ a jej občania.

Európska komisia preto 2.decembra predložila novú európsku stratégiu v oblasti letectva. Chceme dať európskemu letectvu nový impulz, ktorý bude porovnateľný s impulzom v 90. rokoch minulého storočia. Pomocou tejto bezprecedentnej stratégie chceme  posilniť celosvetové vedúce postavenie európskych podnikov; čo je dôvod, prečo navrhneme aj nové pravidlá na úrovni EÚ s cieľom uvoľniť plný hospodársky potenciál bezpilotných lietadiel. Chceme zefektívniť náš vzdušný priestor, čo povedie k skráteniu letov a zníženiu emisií CO2. Chceme zmierniť preťaženosť našich letísk a vytvoriť tak podmienky pre nový a lepší rast. Chceme aj naďalej udržať európske bezpečnostné normy na najvyššej úrovni na svete. Chceme Európanom na cestách aj naďalej zaisťovať najlepšiu ochranu na svete; žiadna iná krajina alebo región nepriznáva cestujúcim také komplexné práva v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, veľkého meškania alebo zrušenia letov.

Cieľom všetkých týchto opatrení je, aby ste vy a všetci Európania mohli využívať viac leteckých trás za nižšie ceny a s lepšou kvalitou služieb. Pripútajte sa prosím - odlietame! 

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu

Violeta Bulcová, komisárka EÚ pre dopravu