Počet návštevníkov:

Flag Counter

Ciele

      Hlavným cieľom informačného centra je poskytovať informácie o všetkých oblastiach činností EÚ a o činnostiach, ktoré majú vplyv na každodennú činnosť obyvateľov regiónu, o právach občanov a prioritách EÚ. Svojou informačnou, propagačnou, osvetovou činnosťou napomáhať k dosiahnutiu vyššej mieri zamestnanosti, produktivity, sociálnej súdržnosti a podporovať participatívne občianstvo na miestnej a regionálnej úrovni. Svoje ciele chce informačné centrum dosiahnuť prostredníctvom:

  • distribúcie informácii o EÚ medzi obyvateľmi regiónu osobným, telefonickým a webovým kontaktom
  • Organizovaním a zúčastňovaním sa na podujatiach, na ktorých osloví široká verejnosť
  • vytvorením pevných vzťahov a väzieb s miestnymi a regionálnymi stranami, podpornými subjektmi a médiami.