Počet návštevníkov:

Flag Counter

COP 21 - parížska konferencia o zmene klímy

Archív » rok 2015 » COP 21 - parížska konferencia o zmene klímy

02.12.2012

30. novembra 2015 sa v Paríži začala konferencia Organizácie Spojených národov o zmene klímy COP 21. Počas nasledujúcich dní máme historickú príležitosť, ako zabrániť nebezpečnej zmene klímy. Cieľom EÚ udržať do konca tohto storočia globálne zvýšenie teploty pod 2 °C je stále dosiahnuteľný. 

Európa je svetovým lídrom v zmierňovaní zmeny klímy. Ako prvá na svete sa podujala prijať záväzné ciele a onedlho sa stane globálnym lídrom v používaní obnoviteľných zdrojov energie.

EÚ chce na konferencii COP 21 presadiť ambiciózne ciele zníženia emisií:

  • obmedziť globálne otepľovanie na celkové zvýšenie teploty o 2°C ,
  • získať od účastníkov záväzok, že do roka 2050 znížia emisie skleníkových plynov o aspoň 60 % v porovnaní s rokom 2010,
  • do konca storočia odstrániť emisie uhlíka zo svetového hospodárstva.

Súvislosti

Zmena klímy môže ľuďom zničiť živobytie, destabilizovať spoločnosť a narušiť pokračovanie rozvoja. Najväčší dosah by zmena klímy mohla mať na migráciu miliónov ľudí, ktorých by z domovov vyhnali zosuvy brehov, pobrežné záplavy a rozvrat poľnohospodárstva – k tejto kríze sa schyľuje.

Ak budú emisie skleníkových plynov pokračovať, bude sa ďalej otepľovať a každý aspekt klimatického systému postihnú dlhodobé zmeny.

Pokiaľ sa miliardy ton našich ročných emisií výrazne neznížia, koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére sa budú ďalej zvyšovať.

Rozhodné celosvetové kroky treba urobiť včas, ešte kým priemerné globálne teploty nepresiahnu zlomový bod, od ktorého niet návratu. Ak zlyháme, sklameme mladých ľudí na celom svete – v Afrike, USA, Číne aj Európe.

Konať proti zmene klímy je jednoznačný ľudský aj environmentálny imperatív, ktorý zároveň ponúka občanom, podnikom a krajinám EÚ ekonomickú príležitosť.