Počet návštevníkov:

Flag Counter

Dôležité info

 • MKSR_LOGO_SK_COLOR_1487841411.png

  Nová výzva v dotačnom systéme Obnovme si svoj dom

  23.02.2017

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. 

 • horizont 2020.jpeg

  HORIZONT 2020

  HORIZONT 2020 je názov nového programu Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií.  Horizont 2020 bude na nasledujúcich 7 rokov hlavným nástrojom pre realizáciu hlavnej iniciatívy únie – Inovácia. Týmto nástrojom sa budú napĺňať záväzky a závery zasadnutia Európskej rady zo 4. februára 2011 a uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o Inovácii v Únii.

  Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre konkurencieschopnosť a aktivít Euróspkeho inovačného a technologického inštitútu. Vyčlenený rozpočet  je 77 028,3 mil. eur.

 • shutterstock-132216104.jpg

  Práva občanov EÚ

  Občianstvo EÚ, pridelené automaticky každému štátnemu príslušníkovi EÚ, prináša so sebou viacero významných práv.    

 • solvit[1].jpg

  SOLVIT

  SOLVIT je online sieť na riešenie problémov, v ktorej členské štáty spoločne pracujú na riešení praktických problémov, ktoré vznikajú pri nesprávnom uplatňovaní pravidiel vnútorného trhu orgánmi verejnej správy. 

 • vasa europa.jpg

  Vaša Európa – Poradenstvo

  Rozhodli ste sa pracovať, žiť, študovať alebo si užívať dôchodok na rôznych miestach Európy a zaujímate sa o to, aké sú vaše práva?

 • een_logo.jpg

  Enterprise Europe Network

  Využite služby Enterprise Europe Network - najväčšej siete v Európe na podporu podnikania, inovácií a výskumu

 • youth.jpg

  Európsky portál pre mládež

   

  Európsky portál pre mládež poskytuje informácie mladým Európanom, ktorí by radi žili, študovali a pracovali v iných európskych krajinách. Na portáli nájdete informácie sústredené okolo ôsmich hlavných tém týkajúcich sa Európy a jednotlivých 31 krajín. Informácie sú dostupné v 25 jazykoch. 

   

 • shutterstock-130099715[1].jpg

  Podnikanie v EÚ - Granty

  Granty

 • shutterstock-130099715[3].jpg

  Podnikanie v EÚ - Výberové konania

  Výberové konania

 • shutterstock-130099715[2].jpg

  Podnikanie v EÚ - Verejné obstarávanie

  Verejné obstarávanie

 • shutterstock-130099715[1].jpg

  Podnikanie v EÚ - Financovanie výskumu

  Financovanie výskumu

 • shutterstock-130099715.jpg

  Podnikanie v EÚ - Malé a stredné podniky

  Malé a stredné podniky

 • deti.jpg

  Detský kútik

 • ucitel.jpg

  Kútik pre učiteľov

 • erasmus_plus.jpg

  Vzdelávanie

 • Správa o krajine, Slovensko 2015

 • epso_web.jpg

  Výberové konania EPSO

  Práca v Európskej komisii, najväčšej inštitúcii EÚ, je vyhľadávanou pracovnou príležitosťou rastúceho počtu záujemcov. Konkurencia je preto veľmi vysoká, ale odmeny a platobné podmienky sú úmerné zodpovednosti.