Počet návštevníkov:

Flag Counter

Dialóg s občanmi o Európe

Archív » rok 2016 » Dialóg s občanmi o Európe

Zapojte sa do diskusie o top aktuálnych otázkach Európskej únie s predstaviteľmi Slovenskej republiky a Európskej komisie „Dialóg s občanmi o Európe“.

Hosťami diskusného fóra budú Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, a Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Témami dialógu budú otázky vzdelávania a kultúry, ich úloha pri podpore rastu a zamestnanosti, ako aj budúcnosť EÚ.

Verejná diskusia sa uskutoční v sobotu 10.09.2016 o 15:00 v priestoroch Historickej radnice mesta Košice (Hlavná ulica 59, 040 01, Košice).

Podujatie je súčasťou série podobných diskusií prebiehajúcich vo všetkých členských štátoch Európskej únie a má za cieľ poskytnúť priestor občanom vyjadriť svoje postoje tvárou v tvár najvyšším politickým predstaviteľom. Tieto diskusie sú z pohľadu Európskej komisie mimoriadne dôležité pre rozvoj otvoreného dialógu medzi širšou i odbornou verejnosťou a Európskou úniou o témach dotýkajúcich sa občanov.

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti slávnostného otvorenia Európskeho týždňa športu v Košiciach, ktoré sú tiež Európskym mestom športu 2016.

Dialóg bude simultánne tlmočený z/do angličtiny.

Podujatie bude možné sledovať online.

Zapojte sa do diskusie prostredníctvom Sli.do a Twitteru #EUdialogues.  

Registrácie sú možné prostredníctvom e-mailu spoluoeurope@europa.sk.