Počet návštevníkov:

Flag Counter

Diskutujte s nami o budúcnosti Európy

Aktuality » Diskutujte s nami o budúcnosti Európy

  • 23.11.2017
    23.11.2017

Denno-denne sme svedkami toho ako politici a odborníci, ale aj široká verejnosť diskutujú o budúcnosti Európy. Je to téma, ktorá rezonuje v médiách, aj medzi ľuďmi. Práve teraz sa tvorí nová vízia Európy, mapa toho ako budeme v Únii spolupracovať, ktorým smerom sa vyberieme a ako rýchlo budeme postupovať. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v tejto situácii ponúka neutrálnu a aktívnu platformu, v rámci ktorej dostanú priestor na diskusiu politici, experti a široká verejnosť na Slovensku.

Naším cieľom je iniciovať a podporovať férovú diskusiu, v rámci ktorej poskytneme vyvážené a pravdivé informácie o Európskej únii, ale aj o tom ako sa o niektorých témach diskutuje v európskych inštitúciách. Prioritne sa chceme zamerať na témy: Euro a reforma eurozóny; Obrana a bezpečnosť Európy a Sociálna Európa;. Priestor pre diskusiu poskytneme na všetkých podujatiach, ktoré Zastúpenie Európskej komisie organizuje,” uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Vo viacerých slovenských mestách sa uskutočňujú podujatia Café Európa, kde dávame priestor na diskusiu politikom a expertom a svojimi otázkami sa môže zapojiť aj široká verejnosť. Témy Café Európa sa týkajú aj: vyrovnávania platov medzi západnou a východnou Európou, programu Erasmus+ a budúcnosti mladých, európskej obrany a bezpečnosti či posilnenia eura a eurozóny. Podrobnosti k jednotlivým diskusiám nájdete na www.cafeeuropa.sk(link is external).

Na všetkých našich podujatiach vás radi privítame. Podrobnosti o nich sa dozviete na stránke www.europa.sk(link is external)a na Faceboooku Zastúpenia EK v SR(link is external).

Debata o budúcnosti Európy pokračuje. Chceli by sme počuť váš názor na bielu knihu. Povedzte nám, čo si myslíte. 

Pošlite nám svoje pripomienky!