Počet návštevníkov:

Flag Counter

EÚ oslavuje tento rok 60-tku!

Aktuality » EÚ oslavuje tento rok 60-tku!

02.03.2017

Mierová Európa – začiatky spolupráce (1945 – 1959)

Vytvorenie Európskej únie malo za cieľ zastaviť časté a krvavé vojnové konflikty medzi európskymi krajinami, ktoré vyvrcholili počas druhej svetovej vojny. Päťdesiate roky minulého storočia boli poznamenané studenou vojnou medzi Západom a Východom. V záujme zabezpečenia trvalého mieru sa viaceré európske krajiny začali od roku 1950 hospodársky a politicky spájať.

V roku 1957 sa šesť štátov - Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko - zaviazalo k užšej spolupráci a došlo k podpísaniu Rímskych zmlúv, vďaka ktorým vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS), ktoré dalo základy „spoločnému trhu“ v Európe.

Rímske zmluvy – Zmluva o založení EHS a Zmluva o Euratome

Dátum podpisu : 25. marca 1957, dátum nadobudnutia účinnosti : 1. januára 1958

Účel : vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európskeho spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom).

Hlavné zmeny : rozšírenie európskej integrácie na oblasť všeobecnej hospodárskej spolupráce.

Mier a stabilita

Podpisom zmlúv 25. marca 1957 bola založená prvá forma Európskej únie. Od tohto momentu sa začala spolupráca medzi jednotlivými krajinami v Európe viac prehlbovať.

Hoci si v EÚ zachovávame rôznorodosť v oblasti kultúry, jazyka a tradícií, sme zjednotení na základe spoločných hodnôt: slobody, demokracie, právneho štátu, rešpektovania ľudských práv a rovnosti. Napriek mnohým ťažkým výzvam, ktorým musí dnes Európska únia čeliť, máme stále aj po 60 rokoch po podpísaní Rímskych zmlúv veľa dôvodov na pozitívne pripomenutie si tohto dôležitého historického míľnika.

60 rokov bez vojny medzi krajinami v Únii je v dejinách Európy bezprecedentné. Integrácia a rozšírenie zo šiestich na 28 krajín v tom zohralo významnú rolu. Zároveň sa EÚ stala hnacou silou pre mier vo svete. Aj to boli dôvody, prečo Európska únia získala v roku 2012 Nobelovu cenu za mier.

Sloboda a demokracia

Demokracia je jednou zo základných spoločných hodnôt v Únii. Spomedzi týchto hodnôt EÚ zakotvila slobodu tým, že k nej pridala slobodu pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu cez hranice. Môžeme študovať, pracovať alebo žiť v inej krajine EÚ, a to s minimálnymi administratívnymi formalitami a mať tak úžitok zo zdravotných a sociálnych výhod, ktoré nám naše členstvo v EÚ prináša.

Prosperita

Aj keď sa to na prvý pohľad všetkým nemusí zdať, ale faktom je, že obyvatelia EÚ majú životný a sociálny štandard, ktorý je jedným z najvyšších na svete. Ide o tzv. európsky spôsob: hľadať rovnováhu medzi rastúcou prosperitou a európskym sociálnym modelom. Spoločná ekonomická sila priniesla aj úlohy na globálnej úrovni, ktoré EÚ vyjadruje vo svojej politike obchodu a pomoci.

Zamestnanosť, rast a investície

Spoločným úsilím vytvárame jednotný trh – najväčšiu zónu voľného obchodu na svete, spoločnú jednotnú menu pre veľkú časť občanov EÚ a spoločné normy na ochranu spotrebiteľov, životného prostredia a bezpečnosť výrobkov. Vďaka tomu sa vytvorili nové pracovné miesta, podporil rast a rozšíril náš výber tovaru a služieb za konkurenčné ceny.

Tieto jedinečné výsledky si zaslúžia ocenenie, avšak nehovoríme tu len o minulosti. Ide o jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť prítomnosť a plánovať budúcnosť, diskutovať o tom, čo občania európskej únie chcú. 60. výročie Rímskych zmlúv si preto budeme pripomínať počas celého roka 2017. V rámci celej EÚ sa budú konať viaceré podujatia, kde budú mať občania EÚ možnosť spolu hovoriť o tom, akým smerom by sa mala Európska únia ubiehať.

Na našej stránke vás budeme informovať o aktivitách, ktoré pripravujeme počas tohto roka v rámci celého Slovenska.

 

Podujatia na Slovensku

  • EU stakeholder Brunch - 24. marec 2017
  • Bratislavský majáles - 4.-7. máj 2017
  • Deň Európy v Košiciach - 5. máj 2017
  • Deň Európy v Bratislave - 9. máj 2017