Počet návštevníkov:

Flag Counter

Európska komisia - Vyhlásenie k útokom v Paríži

Archív » rok 2015 » Európska komisia - Vyhlásenie k útokom v Paríži

Európska únia je hlboko šokovaná a prežíva smútok po teroristických útokoch v Paríži. Jedná sa o útok proti nám všetkým. Budeme čeliť tejto hrozbe spolu, všetkými potrebnými prostriedkami a s nemilosrdným odhodlaním.

Francúzsko je veľký a silný národ. Jeho hodnoty slobody, rovnosti a bratstva inšpirovali a inšpirujú Európsku úniu. Dnes stojíme v spojení s francúzskym ľudom a vládou Francúzska. Tento hanebný teroristický čin však dosiahne len opak jeho účelu, ktorý mal rozdeliť, vystrašiť a zasiať nenávisť.

Dobro je silnejšie ako zlo. Urobíme všetko, čo možno urobiť pre ochranu Francúzska na európskej úrovni. Urobíme, čo je nevyhnutné pre porazenie extrémizmu, terorizmu a nenávisti.

My Európania si budeme všetci pamätať 13. november 2015 ako Európsky deň smútku. Všetci Európania sú vyzvaní, aby v pondelok, 16. novembra 2015 na pravé poludnie venovali jednu minútu ticha na pamiatku obetí.