Počet návštevníkov:

Flag Counter

Európsky deň jazykov 2016 v Bratislave a Košiciach

Archív » rok 2016 » Európsky deň jazykov 2016 v Bratislave a Košiciach

10.09.2016

Posledný septembrový týždeň sa na mnohých miestach Slovenska začne oslavou Európskeho dňa jazykov. V pondelok 26. septembra sa aj Hviezdoslavovo námestie v Bratislave a v stredu 28. septembra Dolná brána v Košiciach ponoria do rôznojazyčného štebotu žiakov a študentov škôl z celého regiónu.

Niektorí si prídu pozrieť najmä hudobné a dramatické vystúpenia svojich spolužiakov na pódiu, iní sa tešia na kvízy a jazykolamy, ktoré ich spolu s novinkami z oblasti jazykov čakajú v Uličke jazykov vytvorenej z prezentačných stánkov organizátorov. V priľahlom kine sa bude premietať séria vtipných krátkych filmov v pôvodných európskych jazykoch. Napokon si pozrieme napínavé regionálne finále stredoškolskej súťaže Prelož a zaspievaj a slávnostne vyhlásime víťazov úspešnej základoškolskej súťaže o najlepší cudzojazyčný komiks. Obe akcie moderuje Pišta Vandal a potrvajú od 9:00 do 13:00.

Európsky deň jazykov (EDJ) v Bratislave a Košiciach sa každoročne snaží pobaviť, poučiť a pripomenúť krásu a význam európskej jazykovej rozmanitosti. Jazyky sú základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. O potrebe učiť sa ich na Slovensku niet sporu. Oslavy EDJ v Bratislave a Košiciach majú ísť príkladom a ukázať, že sa dá vzdelávať aj vo viacerých jazykoch naraz a že to nemusí byť len o drile. Hravá zážitková forma výučby má často lepšiu šancu uspieť, keďže povzbudzuje a inšpiruje k ďalšiemu učeniu. Oslovujeme ľudí všetkých vekových kategórií, lebo ak máte motiváciu, na jazyky nikdy nie je príliš neskoro. Spolupráca mnohých významných organizátorov z regiónu a pestrosť programu sú zárukou užitočne stráveného dopoludnia.

 

Organizátori podujatia v Bratislave:

Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenský národný korpus, SAAIC - Erasmus+, Studia Academica Slovaca, Severské centrum, Ruské centrum vedy a kultúry; inštitúty združenia EUNIC: Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Institut français Slovaquie, Österreich Institut, Poľský inštitút, Taliansky kultúrny inštitút, British Council, Istituto italiano di cultura Bratislava, Balassi Intézet, Bulharský kultúrny inštitút; veľvyslanectvá: Veľvyslanectvo Srbskej republiky, Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky v Slovenskej republike Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave. Spoluorganizátorom podujatia je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

Organizátori podujatia v Košiciach:

Kancelária Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Alliance francaise Košice, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Societá Dante Alighieri – Comitato di Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia, Klub Polski. Spoluorganizátorom podujatia je Mesto Košice.