Počet návštevníkov:

Flag Counter

Granty 2017 pre televízie, rádiá a on-line médiá

Aktuality » Granty 2017 pre televízie, rádiá a on-line médiá

Verejné súťaže a granty

Aktutuálne grantové programyVýzvy na predkladanie ponúk

 .

Granty 2017 pre televízie, rádiá a on-line médiá

Európsky parlament vyhlásil výberové konanie pre médiá (televíziu, rádio, on-line) na viacročné partnerstvo 2016-2019. Termín na podávanie prihlášok je 28. február 2017. Cieľom partnerstva je účasť na následnom výberovom konaní na granty pre médiá, ktoré bude vypísané v marci 2017. Projekty, ktoré získajú grant, sa budú môcť rozbehnúť najskôr 15. septembra 2017 a byť ukončené najneskôr do 30. júna 2018. Maximálna poskytovaná výška spolufinancovania v rámci grantu je 60%.

Partneri (t.j. organizácie, ktoré už boli vybrané v tomto výberovom konaní v roku 2016) boli vybrané na celé obdobie viacročného pracovného programu na granty a nie sú teda súčasťou tohto výberového konania. Organizácie, ktoré sa zúčastnili výberového konania o partnerstve v roku 2016 a neboli vybrané, sa môžu znova hlásiť o partnerstvo v tomto roku.

Iba úspešní uchádzači o partnerstvo, ktorí boli vybraní v roku 2016 a tí, ktorí podali prihlášku o partnerstvo v roku 2017 sa môžu prihlásiť do výberového konania o granty, ku ktorému potrebujú identifikačné číslo partnera. 

Kalendár

Partnerstvo 2017 (do roku 2019) - výberové konanie COMM/FPA/2016

  • Uzávierka prihlášok: 28. februára 2017
  • Vyhodnotenie prihlášok: marec 2017
  • Výsledky: prvá polovica apríla 2017

Granty 2017 - výberové konanie COMM/SUBV/2017/M

  • Vyhlásenie výberového konania: marec 2017
  • Uzávierka podávania žiadostí: 15. máj 2017
  • Vyhodnotenie: jún 2017
  • Výsledky: júl 2017
  • Začiatok realizácie grantových projektov: najskôr september 2017
  • Ukončenie projektov: najneskôr do 30. júna 2018

 

Všeobecné informácie o grantoch EPVyhláseniePrihláškaModel rámcovej dohody

V prípade otázok môžete kontaktovať dgcomm-subvention@ep.europa.eu.