Počet návštevníkov:

Flag Counter

Jednota prostredníctvom rovnováhy

Aktuality » Jednota prostredníctvom rovnováhy

30.6.2017

Od 1. júla 2017 preberá Estónsko od Malty rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Estónsko bude viesť EÚ prvýkrát vo svojej histórii, mottom predsedníctva je "Jednota prostredníctvom rovnováhy"

Estónsko si zvolilo štyri hlavné priority v oblastiach, v ktorých sa bude snažiť do decembra 2017 urobiť čo najväčší pokrok. Ide o tieto priority:

  • otvorená a inovatívna ekonomika;
  • bezpečná a dobre chránená Európa;
  • digitálna Európa s voľným tokom dát;
  • inkluzívna a udržateľná Európa.

Estónsko v rámci predsedníckeho tria bude úzko spolupracovať s Bulharskom a Rakúskom.

Niekoľko faktov o Estónsku

Hlavné mesto: Tallinn

Rozloha: 45 227 km2

Obyvateľstvo: 1 315 944 (2016)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,3 % (2016)

Hrubý domáci produkt (HDP): 20,916 miliardy EUR (2016)

Úradný jazyk: estónčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 6

Komisárom nominovaným za Estónsko do Európskej komisie je Andrus Ansip, ktorý je podpredsedom Komisie pre jednotný digitálny trh.

Estónsko je v schengenskom priestore od 21 decembra 2007 a za svoju menu prijalo euro od 1. januára 2011.

Estónsko je najsevernejšie z troch baltských štátov. Ide prevažne o rovinatú krajinu na východnom pobreží Baltského mora. Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Estónska v roku 2015 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (22,3 %), priemysel (20,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,5 %). Hlavnými vývoznými partnermi Estónska sú Švédsko, Fínsko a Lotyšsko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Fínsko, Nemecko a Litva.

Ďalšie súvislosti

Predsedníctvo Rady rotuje medzi členskými štátmi EÚ každých 6 mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady, pričom pomáha zabezpečiť kontinuitu práce EÚ v Rade.

Členské štáty, ktoré vykonávajú predsedníctvo, úzko spolupracujú v trojčlenných skupinách, ktoré sa nazývajú „triá“ či „trojice“. Tento systém sa zaviedol Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Trio predsedníctiev stanovuje dlhodobé ciele a pripravuje spoločný program, v ktorom určuje témy a hlavné otázky, ktorými sa bude Rada zaoberať počas 18 mesiacov. Na základe tohto programu potom každá z troch krajín vypracuje vlastný podrobnejší 6-mesačný program.