Počet návštevníkov:

Flag Counter

Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike - ako na to?

Podujatia a akcie » Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike - ako na to?

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie, si Vás dovoľujú pozvať na seminár „Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí vo verejnej politike – ako na to? ”. Seminár sa v dvoch diskusných paneloch zameria na zvyšovanie hodnoty za peniaze vo verejnej politike a na profesionalizáciu a depolitizáciu štátnej služby

 

Hlavným cieľom prvého panelu bude diskusia o navrhovanej reforme za účelom zvyšovania hodnoty za peniaze vo verejnej politike, posilňovaní analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy, zlepšovaní ex-ante aj ex-post hodnotenia politík a verejných výdavkov, ako aj o skvalitňovaní regulácie a znižovaní dopadov na podnikateľov. V druhom paneli sa chceme zamerať na profesionalizáciu a depolitizáciu štátnej služby, vrátane stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej správe do roku 2020 a na pripravovaný zákon o štátnej službe. 

Seminár sa uskutoční vo štvrtok, dňa 12. mája 2016 od 9:30 hod v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29 v Bratislave. Jazykom podujatia bude slovenčina.

 

PROGRAM

09:00 – 09:30 Registrácia
09:30 – 09:35 Privítanie Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

09:35 – 11:30 Panelová diskusia I - Lepšia regulácia a zvyšovanie hodnoty za peniaze vo verejnej politike – ako na to?

Rastislav Chovanec – Štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR 
Štefan Kišš – Zástupca riaditeľa, Inštitút finančnej politiky 
Ľubomír Andrassy – Generálny riaditeľ Kancelárie predsedu, Najvyšší kontrolný úrad SR 
Ján Oravec – Prezident, Združenie podnikateľov Slovenska 
Lívia Vašáková - Ekonomický radca, Zastúpenie EK na Slovensku

11:30 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Panelová diskusia II - Profesionalizácia a depolitizácia štátnej služby

Tatiana Janečková - Vedúca služobného úradu, Úrad vlády SR 
Samuel Arbe – Riaditeľ Operačného programu EVS, Ministerstvo vnútra SR 
Miriam Toplanská – Policy Officer/Programme Manager, DG Employment, Európska komisia 
Boris Kollár – Predseda, Výbor NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj (TBC) 
Miroslav Beblavý – Poslanec, Národná rada Slovenskej republiky 
Katarína Staroňová – Docentka, Ústav verejnej politiky a ekonómie, FSEV UK

 

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom webového formulára do 10. mája.  Vzhľadom na kapacitu miestnosti budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok, a to v poradí, v akom ich dostaneme.

Budeme radi ak príjmete naše pozvanie a zúčastníte sa podujatia.