Počet návštevníkov:

Flag Counter

MLADÝ EURÓPAN 2015

Podujatia a akcie » MLADÝ EURÓPAN 2015

  • Víťazi, Gymnázium sv . Edity Steinovej
    Víťazi, Gymnázium sv . Edity Steinovej

V pondelok 13. apríla 2015 sa v Košiciach konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2015.

 

Na súťaži sa zúčastnilo 12 košických škôl: 

1.Gymnázium, Alejová 1, Košice

2. SPŠ Dopravná, Hlavná 113, Košice

3.Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

4.Gymnázium sv . Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

5. Gymnázium,  Trebišovská 12, Košice

6. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

7. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská, Košice

8. Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

9. SSOŠ, Postupimská 37, Košice

10. SPŠ Elektrotechnická, Komenského 44, Košice

11. Gymnázium M.R. Štefánika, Novomestského 4, Košice

12. Gymnázium, Park Mládeže 5, Košice

 

Prvé kolo súťaže predstavovalo písomný vedomostný test o Európskej únii s počtom 50 otázok s rôznou bodovou hodnotou určených pre každé súťažiace družstvo z vybraných oblastí EÚ: Históia, geografia, politika, ekonomika. Súťažiaci mali ma tento test časový limit 20 minút. 

 

Druhé kolo bolo jazykovou súťažou v správnom vyplnení jazykovej krížovky a určenia jej tajničky. Krížovku tvorili jazykové výrazy alebo ich spojenia zostavené z 24 úradných jazykov EÚ. Hodnotiacim kritériom bolo počet správne umiestnených jazykových výrazov alebo ich spojení vybraných z disponibilnej jazykovej pomôcky a vložených do jazykovej krížovky s tajničkou v čo najkratšom časovom limite.

 

Tretie kolo bolo finále troch súťažiacich družstiev, zamerané na správne zodpovedanie otázok, doplnených obrázkami. Otázky mali rôznu bodovú hodnotou (10, 20, 30-bodové) a boli z 3 oblastí: osobnosti, dominanty, symboly členských krajín EÚ. Každé družstvo si vybralo 5 otázok zvolenej bodovej hodnoty z každej oblasti doplnených obrázkami. Hodnotiacim kritériom bude správna odpoveď súťažiaceho družstva v časovom limite 15 sekúnd.

 

Výsledok súťaže: 

1. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská, Košice

2. Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

3. SSOŠ, Postupimská 37, Košice

 

Súťažiacim zo všetkých škôl ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!