Počet návštevníkov:

Flag Counter

OD PROGRAMU ERASMUS K ERASMUS+

Aktuality » OD PROGRAMU ERASMUS K ERASMUS+

To, čo sa v roku 1987 začalo ako program mobility študentov, prerástlo do niečoho väčšieho a obohatilo životy viac ako 9 miliónov priamych účastníkov, nehovoriac o nepriamom vplyve na mnohých ďalších. Preto sa v roku 2014 spojilo viacero programov do jedného: Erasmus+.

Čo teda znamená tá „pluska“ v programe Erasmus+?

Program Erasmus sa od svojho začiatku vyvíjal a výrazne napredoval. Dnes už nie je zameraný výlučne len na akademické vzdelávanie. Naopak: „pluska“ znamená, že teraz sú jeho súčasťou aj stáže na pracoviskách, aktivity zamerané na odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov a projekty spolupráce medzi univerzitami, výskumnými organizáciami, podnikmi, mimovládnymi organizáciami, orgánmi na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a ďalšími socio-ekonomickými aktérmi v Európe i mimo nej.

A to nie je všetko!

Dnes program Erasmus+ ponúka jednotlivcom aj organizáciám veľké množstvo príležitostí, napríklad ísť do zahraničia ako dobrovoľník alebo učeň a spolupracovať na spoločných projektoch. Dôležitou súčasťou programu Erasmus+ sa stal aj šport.

Rozšírenie cieľovej skupiny programu Erasmus+ vytvára veľký potenciál na podporu hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných príležitostí a sociálne začlenenie v rámci Európy a mladým Európanom zároveň dáva možnosť urýchliť ich osobný a profesionálny rozvoj.

V priebehu rokov 2014 až 2020 ponúkne Erasmus+ vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na mobilitu zo všetkých a do všetkých členských štátov EÚ, aj za ich hranice.

Viac sa o tomto skvelom prpgrame a jeho možnostiach dozviete na : ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_sk