Počet návštevníkov:

Flag Counter

Ohodnoťte komunikáciu Európskeho parlamentu a Európskej komisie na Slovensku

Aktuality » Ohodnoťte komunikáciu Európskeho parlamentu a Európskej komisie na Slovensku

Ako zlepšiť komunikáciu Európskeho parlamentu (EP) a Európskej komisie (EK) na Slovensku? Podeľte sa o Váš názor vo verejnej konzultácii - do 8. mája 2017.

Cieľom hodnotenia je zistiť, ako sú vnímané komunikačné aktivity EP a EK v členských štátoch Európskej únie vo vzťahu k verejnosti, médiám a zainteresovaným stranám. Výsledky budú použité na zlepšenie komunikácie s občanmi a spolupráce medzi európskymi inštitúciami.

V každom členskom štáte EÚ sa nachádzajú Informačné kancelárie EP a Zastúpenia EK. V roku 1990 vznikol koncept tzv. Domov Európy v hlavných mestách členských štátov, kde obe inštitúcie prostredníctvom spoločných aktivít a podujatí pre širokú verejnosť pomáhajú zvyšovať povedomie o EÚ. V súčasnosti EP a EK zdieľajú spoločné budovy v 26 z 28 hlavných miest členských štátov EÚ. Od roku 2007 fungujú v týchto budovách aj priestory určené pre verejnosť a podporujú rozmanitosť európskej kultúry a dedičstva prostredníctvom výstav, premietania filmov, diskusií,...

Ohodnotiť komunikáciu EP a EK môžete do 8. mája 2017 vyplnením ONLINE KONZULTÁCIE.