Počet návštevníkov:

Flag Counter

Podnikanie v EÚ - Financovanie výskumu

Dôležité info » Podnikanie v EÚ - Financovanie výskumu

Slovenskí výskumní pracovníci s realizovateľným návrhom výskumného projektu môžu požiadať o grant EÚ na výskum

Ak potrebujete pomoc pri podávaní návrhu, obráťte sa na národné kontaktné miesto Horizon 2020

Viac informácií na tému financovania výskumu EÚ.