Počet návštevníkov:

Flag Counter

Ponúkame

  1. V informačnom centre EUROPE DIRECT Košice máte možnosť sa dostať k aktualitám z EÚ, k Encyklopédii informácií o Európskej únii, k Euroústave a k informácii o členstve Slovenska v Európskej únii, ktoré sa dotýkajú inštitúcií, legislatívy, politiky, programov, systémov a možností financovania Európskej únie i prebiehajúcich aktivít Európskeho spoločenstva.
  2. Okrem všeobecných informačných služieb vám ponúkame možnosť zúčastniť sa na rôznych podujatiach a súťažiach, ktoré centrum pre vás pripravuje. Sledovaním miestnej a regionálnej tlače a televízie a webstránky sa dozviete o organizovaní informačných dní, podujatí, súťaží, seminárov, ankiet a pre školskú mládež
  3. V informačnom centre EUROPE DIRECT Košice sú pre vás k dispozícií bezplatné tlačené materiály a brožúry vydávané európskymi inštitúciami a Úradom vlády SR.
  4. Od nás môžete telefonicky, prostredníctvom internetu alebo emailom kontaktovať medzinárodnú službu EUROPE DIRECT, ktorá je dostupná aj v slovenskom jazyku.
  5. Informácie týkajúce sa Európskej únie si môžete u nás vyhľadávať aj osobne a to prostredníctvom internetu, k dispozícii je Vám množstvo oficiálnych webových lokalít a bezplatných databáz.
  6. V prípade Vášho záujmu môžete u nás svoje otázky, námety a názory adresovať priamo inštitúciám Európskej únie.
  7. Navštívte naše Informačné centrum EUROPE DIRECT Košice osobne, alebo nás kontaktujte pomocou telefónnej linky, či e - mailu.