Počet návštevníkov:

Flag Counter

Pozvánka na semináre

Podujatia a akcie » Pozvánka na semináre

Európsky kontaktný bod VÁS POZÝVA na informačné semináre ku grantovému programu Európskej únie Európa pre občanov:

AUGUST 2016 – Dolný Kubín, Poprad, Banská Štiavnica a Košice.


Informačné semináre budú prednostne zameraný na opatrenia 2.1 Družobné partnerstvá miest a 2.2 Siete medzi mestami v rámci akcie Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým samosprávnym subjektom - zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v septembrovej uzávierke (k 1.9.2016).

Na seminároch budú tiež podrobne predstavené priority pre oblasť Podpora demokracie a občianska participácia platné na roky 2016-2020.


TERMÍNY A MIESTO KONANIA:

2.8.2016 Dolný Kubín
Kedy: v čase 10:00-12:30
Kde: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, Dolný Kubín

4.8.2016 Poprad
Kedy: v čase 10:30-13:00
Kde: Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad

10.8.2016 Banská Štiavnica
Kedy:  v čase 10:00-12:30 
Kde: Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica

16.8.2016 Košice
Kedy:  v čase 10:00-12:30 
Kde: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice


PROGRAM: 
Dolný Kubín (2.8.) a Banská Štiavnica (10.8.)
10:00 - 12:00 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
12:00 – 12:30 individuálne konzultácie projektov

Poprad (4.8.)
10:30 - 12:30 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
12:30 – 13:00 individuálne konzultácie projektov

Košice (16.8.)
11:15 - 12:45 "Európa pre občanov - priority 2016 a septembrová uzávierka"
12:45 - 13:15 individuálne konzultácie projektov


Registrácia na http://eepurl.com/b7FaH9 do 28.7.2016 (DK), 1.8.2016 (PO), 7.8.2016 (BS) a 11.8.2016 (KE). Seminárov je možné zúčastniť sa aj bez registrácie, v prípade naplnenia kapacít však uprednostníme zaregistrovaných účastníkov. Vstupné je zdarma.

Pre účastníkov seminárov je zabezpečené drobné občerstvenie.