Počet návštevníkov:

Flag Counter

ProEnviro 2015/2016

Podujatia a akcie » ProEnviro 2015/2016

26.2.2016

Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania v Banskej Bystrici vyhlasuje XI. ročník súťaže o najlepší environmentálny projekt organizovaný školou ProEnviro.

 

Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu. Prihlásené projekty by mali obsahovať environmentálny a výchovný aspekt.
Súťaž je určená pre materské, základné i stredné školy.

Do súťaže môže škola prihlásiť environmentálny projekt, ktorého trvanie je minimálne
1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2016 (vrátane). Každá škola môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 projekty. Uzávierka súťaže je 31. mája 2016.

Víťazné školy odmeníme praktickými vecnými cenami od Slovenskej agentúry životného prostredia a partnera súťaže SHP Harmanec, a. s.

Podrobnejšie informácie o súťaži, ako aj propozície a prihlasovací formulár, nájdete na webovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia www.sazp.sk

 

Kontakt:

Slovenská agentúra životného prostredia

Odbor starostlivosti o životné prostredie, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Oddelenie environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

telefón: + 421 048 43 74 177
e-mail: proenviro@sazp.sk