Počet návštevníkov:

Flag Counter

Program obnovy dediny 2017

Archív » rok 2016 » Program obnovy dediny 2017

06.09.216

Podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu je spustené.

Oznamujeme potenciálnym žiadateľom o dotáciu v Programe obnovy dediny 2017, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny.

Priamy vstup do webovej aplikácie webPOD nájdete tu.

Ďalšie informácie, vrátane usmernení a povinných príloh žiadosti sú prístupné na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017.