Počet návštevníkov:

Flag Counter

Rok pravdy pre Slovensko a Európu

Aktuality » Rok pravdy pre Slovensko a Európu

Na pozadí politicko-bezpečnostných drám sa ťažko hovorilo o rastúcich investíciách do infraštruktúry, o úspechoch európskych vesmírnych projektov či o silnejúcej tendencii primátorov budovať inteligentné mestá. Mnohí si v záplave šokujúcich negatív ani nestihli uvedomiť, že európska ekonomika začala opäť rásť a tvoriť nové pracovné miesta. 

Slovensko skvele zvládlo svoje prvé EÚ predsedníctvo, stovky expertov sa pozreli na úniu z veliteľského mostíka a získali skúsenosti, ktoré našu diplomaciu a štátnu službu výrazne posilnia. Ako komisár, ktorý participuje na ťažkých diskusiách o ekonomických odporúčaniach pre členské krajiny s makroekonomickými ťažkosťami, si veľmi cením, že Slovensko je jedna z piatich (!) krajín, ktorá nefiguruje na žiadnom problematickom zozname. Hľadám ju vždy medzi štátmi s najvyšším rastom HDP. 

Útoky v Berlíne a Istanbule však potvrdili, že bezpečnostné otázky budú určite dominovať aj v roku 2017. Popri nich bude treba riešiť stále citeľnejšie obavy ľudí z toho, že globalizácia a robotizácia im neprinášajú očakávané ovocie, ale skôr ohrozujú ich pracovné miesta. Naše demokratické zriadenia sa budú musieť vysporiadať nielen s hackerskými útokmi manipulujúcimi voľby, ale aj s "postpravdivým" fenoménom šíreným sociálnymi sieťami, ktorý svojím virálnym potenciálom nahráva demagógom šírením burcujúcich lží a sľubujúcim nereálne mýty. 

V Európe nás čaká supervolebný rok. K urnám pôjdu desiatky miliónov ľudí vrátane obyvateľov štyroch zo šiestich zakladajúcich členských štátov EÚ. Preto bude veľmi dôležité bojovať o priazeň občanov konkrétnymi výsledkami, z ktorých bude jasné, že bez európskej spolupráce by ich nebolo možné dosiahnuť. Ak sa pozrieme za hranice Európy, je čoraz jasnejšie, že nástup novej administratívy v USA si vyžiada novú kvalitu európskeho globálneho líderstva. Bez Európy by sa totiž zastavil boj s klimatickými zmenami a s destabilizačnou svetovou chudobou či presadzovanie férového svetového obchodu. 

Už počas konferencie COP22 v Marrákeši bolo očividné, že svet dnes s nádejou hľadí na nové   pred pár rokmi ťažko predstaviteľné   "klimatické" spojenectvo medzi EÚ a Čínou. V Európe sme presvedčení, že presadzujeme správnu vec chránime ľudstvo a našu planétu. V iných častiach sveta sú často pohnútky pre boj s emisiami oveľa prozaickejšie   ako mestá pokryté neznesiteľným smogom či fakt, že 1,3 miliardy ľudí ani dnes nemá prístup k elektrickej energii. Nechcime si ani predstaviť, ako by sa to skončilo, keby si chceli zopakovať tradičnú "fosílnu" cestu výroby energií. Aj z týchto dôvodov chceme s Čínou prehĺbiť spoluprácu v oblasti obchodovania s emisnými povolenkami, ktoré čínska vláda postupne zavádza do praxe. 

Podobná líderská úloha čaká na Európu aj v oblasti svetového obchodu. Spoločne predstavujeme najväčšiu ekonomiku a najväčší obchodný blok na svete. Vždy sme jednoznačne vystupovali za férový obchod a spravodlivú deľbu ziskov, ktoré prináša. Na obavy občanov z globalizácie EÚ reagovala novým prístupom k spravodlivému zdaňovaniu, aby sa dane platili fakt tam, kde sa tvorí zisk, a aby boli férové. 

Aj nadnárodné koncerny musia pochopiť, že tzv. optimalizáciou daní robia medvediu službu nielen svetovému obchodu, ale aj celkovému pokroku ako takému. V rovnakom svetle sa treba pozerať aj na prijatie nových obchodných obranných mechanizmov presadených slovenským predsedníctvom, ktoré budú Európu chrániť pred nekalým dumpingom. Verím, že Dohoda o voľnom obchode s Kanadou (CETA) či nové zmluvy, ktoré sa napríklad s Japonskom práve finalizujú, budú slúžiť ako model pre moderné obchodné vzťahy. 

Najcitlivejšou a zároveň najdôležitejšou výzvou stojacou pred Európou je otázka bezpečnosti a obrany. Tvoria s migráciou spojené nádoby. Ak nebudeme pri globálnom bezpečnostnom stole, keď sa rozdávajú karty a rozhoduje sa o mieri či vojne, ponesieme dôsledky   či už to bude pokračovanie polarizujúceho migračného tlaku, alebo priame bezpečnostné ohrozenie našich krajín. Signály z Washingtonu nás priam nútia, aby sme ešte viac združili spoločné sily v oblasti bezpečnosti, modernizácie ozbrojených síl či boja proti kybernetickej vojne, ktorá sa už v oblasti zámerného ovplyvňovania verejnej mienky prakticky začala. 

Rok 2017 nás vystaví náročným skúškam. Európa vždy dokázala viac, než v čo si verila. Posilňovanie našej sebadôvery na Slovensku a v Európe spolu s realizáciou spomínaných dôležitých krokov budú kľúčom k zachovaniu nášho spôsobu života a k väčšej politicko-ekonomickej stabilite.

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a slovenský eurokomisár zodpovedný za energetickú úniu

Komentár bol uverejnený v denníku Pravda 10.01.2017.