Počet návštevníkov:

Flag Counter

Rómovia majú svoje miesto v EÚ

Aktuality » Rómovia majú svoje miesto v EÚ

7.4.2017

Sme odhodlaní naďalej bojovať proti neznášanlivosti voči Rómom a presadzovať ich plnú integráciu vo všetkých komunitách a krajinách EÚ.

Európska komisia už od roku 2011 úzko spolupracuje s členskými štátmi v boji proti diskriminácii a pri presadzovaní sociálneho a hospodárskeho začleňovania Rómov, a to najmä prostredníctvom investícií do sociálnej integrácie, ľudského kapitálu a projektov obnovy miest uskutočňovaných v rámci politiky súdržnosti. Napriek určitému pokroku nás stále čaká veľa práce, aby sme zlepšili každodenný život Rómov a vybudovali inkluzívnu spoločnosť.

Vyzývame členské štáty, aby urýchlili svoje úsilie na podporu Rómov: každá krajina EÚ by mala dodržiavať a presadzovať antidiskriminačné právne predpisy; všetky rómske deti by mali mať prístup k nesegregovanému vzdelávaniu; vnútroštátne orgány by mali zabrániť násilným vysťahovaniam a podporovať prístup k bývaniu. Všeobecne členské štáty naliehavo vyzývame, aby preukázali politické odhodlanie a predstavili dlhodobú víziu na riešenie diskriminácie a neznášanlivosti voči Rómom.

Ako v decembri 2016 rozhodli ministri sociálnych vecí štátov Európskej únie, Komisia začne hodnotiť rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov. Pri tomto hodnotení posúdi vplyv dosiaľ zavedených európskych a vnútroštátnych nástrojov a ponúkne podnety na zlepšenie stratégie a zvýšenie jej účinnosti, pokiaľ ide o podporu začleňovania Rómov do spoločnosti.

Integrácia a prijatie začínajú na individuálnej úrovni, a tak všetkých občanov EÚ vyzývame, aby uznali a akceptovali rovnosť Rómov a uvedomili si jedinečnú úlohu, ktorú zohráva rómska história a kultúra.

Vyhlásenie prvého podpredsedu Fransa Timmermansa a komisárok Marianne Thyssenovej, Věry Jourovej a Coriny Crețuovej pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa Rómov v sobotu 8. apríla 2017.