Počet návštevníkov:

Flag Counter

Správa o stave Únie 2017

Aktuality » Správa o stave Únie 2017

V tomto prejave je zhrnutá súčasná politická a ekonomická situácia v Európe. Je to príležitosť na zhodnotenie činnosti EÚ v uplynulom roku a vytýčenie priorít na nasledujúci rok.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker počas prejavu o stave Únie povedal: „Do európskych plachiet znova duje priaznivý vietor. Nedostaneme sa však nikam, ak tento vietor nechytíme. (…) Mali by sme si vytýčiť smerovanie do budúcna. Slovami Marka Twaina, po rokoch nás bude viac mrzieť to, čo sme nespravili, než to, čo sme spravili. Nastal čas vybudovať do roku 2025 jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Európu.“

Prejav predsedu Junckera v Európskom parlamente sprevádzali konkrétne iniciatívy prijaté Európskou komisiou, ktoré sa týkajú obchodu, preverovania investícií, kybernetickej bezpečnosti, priemyslu, údajov a demokracie. Jeho slová tak okamžite sprevádzali činy.

Informačné prehľady o stave Únie

Názory verejnosti sú dôležité. Komisia sa aktívne zapája do dialógu s komunitami v celej Európe s cieľom zistiť ich názory na budúce európske priority. Tento dialóg pokračuje a bude podkladom pre správu predsedu o stave Únie.

Pošlite nám svoje návrhy alebo pripomienky

Viac informácií o tohtoročnej správe o stave Únie nájdete tu.