Počet návštevníkov:

Flag Counter

Start-up Youth Day

Archív » rok 2016 » Start-up Youth Day

03.10.2016

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pripravujú dňa 24.10.2016 diskusné podujatie s názvom - „Start - up Youth Day“ pre študentov stredných škôl.

Hlavným cieľom je priblížiť mladým ľuďom fungovanie inštitúcií EÚ, motivovať študentov príkladmi mladých inovátorov, rozvíjať ich kreatívne a podnikateľské myslenie a v neposlednom rade zdôrazniť význam aktívneho európskeho občianstva. 

Podujatie sa uskutoční za účasti poslancov EP v priestoroch divadla Aréna v pondelok 24. októbra 2016 v dopoludňajších hodinách. 

Účastníci sa budú mať možnosť aktívne zapojiť do diskusie prostredníctvom online platformy Sli.Do a budú súťažiť o zaujímavé ceny.

Bližšie informácie o minuloročnom podujatí: