Počet návštevníkov:

Flag Counter

Tematické zameranie festivalu 7x7 viac ako dobre načasované

Podujatia a akcie » Tematické zameranie festivalu 7x7 viac ako dobre načasované

Počas mesiacov máj a jún sa budú môcť diváci a diváčky schladiť v kinosálach siedmich slovenských miest a zároveň sa kriticky zamyslieť nad témami, ktoré ponúknu kvalitné európske filmy v rámci Minifestivalu európskeho filmu 7x7. Tematicky sa tento ročník zameriava na otázky inklúzie a opätovného začleňovania sa do spoločnosti.

7x7 začne v stredu 6. 5. 2015 v Bratislavskom kine Mladosť. V Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade, Prešove a Košiciach budú mať diváci v kinách Cinemax jedinečnú príležitosť vidieť snímky: Cesta ven, Ida, Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol, Biely Boh,  Špina, Mikulášove šibalstvá na prázdninách a Čo sme komu urobili. Ide o príbehy smutné, vážne i veselšie, zatínajúce do živého a najmä plné pravdy, ľudskosti, pochopenia a tolerancie.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, Dušan Chrenek, uviedol, že "s potešením aj s očakávaním každoročne preberá záštitu nad podujatím 7x7, lebo vie, že európska kinematografia si drží vysokú úroveň a stojí za širšiu divácku pozornosť – hoci nie vždy je spracovávaná téma veselá či príjemná." Tento rok v máji a júni sa počas projekcií môže stať, že diváci a diváčky budú odchádzať z kina znepokojení, uplakaní, zadumaní, naštartovaní nelichotivú situáciu okolo seba zmeniť. "Aj k tomu nás zaväzuje členstvo v EÚ (v dôležitom klube 28 štátov) – ku kritickému mysleniu, k zodpovednosti a solidarite s tými, ktorí sú diskriminovaní, vylúčení, na okraji spoločnosti pre svoj vek, rod, farbu pleti, postihnutie, náboženské vyznanie či etnickú príslušnosť," dodáva Dušan Chrenek.

Na slávnostnom otvorení minifestivalu 7x7 v Bratislave, ako aj neskôr počas projekcií v ďalších šiestich slovenských mestách, si diváci a diváčky budú môcť pozrieť česko-francúzsky film "Cesta ven" živote Rómov. Európska únia má v rámci Rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 na zreteli zlepšenie situácie v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia a bývania rómskej populácie

Snímka "Cesta ven" Petra Václava sa predstavila na mnohých zahraničných festivaloch, čím úspešne prezentuje nielen domácu, ale aj európsku kinematografiu. Nie náhodou si tvorcovia filmu o živote Rómov odniesli aj sedem Českých levov za rok 2014. Ide o silný príbeh mladej matky, ktorá sa odmieta zmieriť s aktuálnym (ako inak: nepriaznivým) spoločenským statusom a snaží sa pre seba a dcéru Sárinku vybojovať lepší život. Dlhy, predsudky väčšinovej spoločnosti, ale aj problémy zo strany vlastnej komunity hlavnú hrdinku Žanetu nezlomia a popri sklamaniach sa objavuje aj nádej.

Minifestival európskeho filmu 7x7 organizuje Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne SR pre národnostné menšiny, Creative Europe Desk Slovensko a  Continental film s podporou Zastúpenia Európskej komisie v SR.

 

Vstup na premietania je voľný.