Počet návštevníkov:

Flag Counter

Väčšina Slovákov svoje bývanie vlastní

Archív » rok 2015 » Väčšina Slovákov svoje bývanie vlastní

V roku 2014 žila viac ako polovica obyvateľov EÚ (59.3% ) v dome a 40% v byte. V domoch najčastejšie bývajú vo Veľkej Británii, Chorvátsku a Belgicku, v bytoch najmä v Lotyšsku, Litve a Grécku.

Viac ako dve tretiny obyvateľov EÚ (70,1%) býva vo vlastnom a jedna tretina si svoje bývanie prenajíma (29,9%).
Slovensko patrí do prvej päťky krajín, v ktorých drvivá väčšina populácie svoje obydlie vlastní. Na Slovensku býva vo vlastnom 90,3% obyvateľov. Pred nami je iba Rumunsko (96,1%), po nás nasledujú Litva (89,9%), Chorvátsko (89,7%) a Maďarsko (89,1%). Na opačnom konci rebríčka, z menej ako dvomi tretinami obyvateľov žijúcimi vo vlastnom bývaní sú Nemecko (52,5%), Rakúsko (57,2%), Dánsko (63,3%) a Veľká Británia (64,8%).

Koľko nás bývanie stojí? V priemere utratí viac ako 40% svojho disponibilného príjmu na bývanie 11.4% obyvateľov Európskej únie. Na Slovensku je to menej - 9%.

Najviac preplnených domácností sa nachádza v Rumunsku (52.3%), v Maďarsku a Poľsku je to okolo 44%. Preplnenosťou myslíme situácie, kde veľkosť obydlia nezodpovedá počtu osôb v ňom žijúcich. Na Slovensku takto žije 38,6% ľudí.

Čo sa týka miery spokojnosti s bývaním, najvyššia je vo Fínsku, Dánsku a Švédsku, najnižšia v Bulharsku, Lotyšsku a Grécku. Slováci (7,6bodov z 10)sú so svojím bývaním spokojní približne rovnako ako priemer EÚ (7,5bodov z 10).