Počet návštevníkov:

Flag Counter

Vaša Európa, Váš názor

Podujatia a akcie » Vaša Európa, Váš názor

03.02.2017

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vybral študentov Súkromnej strednej odbornej školy z Bátorových Kosíh, aby sa zúčastnili na výročnom zasadnutí mladých ľudí Vaša Európa, váš názor (YEYS) v marci 2017, na ktorom sa bude diskutovať o najdôležitejších výzvach, pred ktorými stojí Európa. 

Táto škola bola vybratá z viac ako 680 prihlášok v otvorenom žrebovaní vybraných 33 škôl – jedna z každého členského štátu EÚ a z piatich kandidátskych krajín (Albánsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko).

Zasadnutie „Vaša Európa, váš názor“ v roku 2017 sa uskutoční v roku, v ktorom si pripomenieme 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv.

Každú školu bude zastupovať delegácia troch 16- až 17-ročných študentov a jedného učiteľa. Tá sa 30. – 31. marca 2017 zúčastní v Bruseli na plenárnom zasadnutí mládeže. Študenti budú diskutovať a hlasovať o politických výzvach stojacich pred EÚ a navrhnú vlastné riešenia.

EHSV sa prostredníctvom tejto iniciatívy zasadzuje za to, aby boli v procese tvorby politiky na úrovni EÚ vypočuté názory, skúsenosti a nápady mladej generácie.