Počet návštevníkov:

Flag Counter

Výberové konania EPSO

Dôležité info » Výberové konania EPSO

Práca v Európskej komisii, najväčšej inštitúcii EÚ, je vyhľadávanou pracovnou príležitosťou rastúceho počtu záujemcov. Konkurencia je preto veľmi vysoká, ale odmeny a platobné podmienky sú úmerné zodpovednosti. Nábor je otvorený pre ženy aj mužov, ktorí sú občanmi ktoréhokoľvek členského štátu EÚ. Prijatie je založené na písomných skúškach a interview. 

Ústredný náborový úrad pre všetky inštitúcie EÚ bol oficiálne otvorený 30.01.2003. Európsky úrad pre výber pracovníkov (European Personnel Selection Office - EPSO) zhromažďuje zdroje o rôznych európskych inštitúciách, za účelom zaistiť plánované a organizované nábory európskych úradníkov. Kandidáti na prácu v inštitúciách EÚ tak majú jeden centrálny bod, ktorý uľahčuje súdržné plánovanie náborov a zaisťuje spoločné štandardy. Viac...

Od 1. marca 2010 sa zmenil spôsob výberu stálych zamestnancov pre inštitúcie EÚ:

  • Jednoduchšie plánovanie pre kandidátov: výberové konania pre najbežnejšie pracovné profily, ako sú napr. administrátori, asistenti, tlmočníci a prekladatelia, sa budú organizovať v ročných cykloch;
  • Lepšie testovanie vašich schopností a potenciálu: novinkou budú testy kľúčových schopností;
  • Lepšie hodnotenie: výsledky budú obsahovať detailnejšiu spätnú väzbu.

Viac informácií nájdete tu.

Manuál EPSO On-line registrácie s ďalšími užitočnými informáciami nájdete tu .