Počet návštevníkov:

Flag Counter

Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny

Podujatia a akcie » Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravuje tlačovú konferenciu, kde spolu s partnermi predstaví médiám, ako sa bude na Slovensku realizovať celoeurópskakampaň na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia pre všetkých. Podujatie sa uskutoční 26. apríla 2016 o 10:00 v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave.

V piatok 15. apríla 2016 spustila Európska komisia celoeurópsku kampaň na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia pre všetkých. Názov dvojročnej kampane je Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny a sleduje štyri nasledovné ciele:

• podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života;
• zdôrazňovať význam prevencie rizík počas celého pracovného života;
• pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých a stredných podnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily;
• uľahčiť výmenu informácií a dobrej praxe.